Aanmelden Voetbalwens

Er zijn genoeg redenen waarom een kind het verdiend om eens een keer in het zonnetje gezet te worden. Een kind kan ernstig ziek zijn of juist een zware ziekte hebben overwonnen, maar kan ook op een andere manier een zware periode doormaken of achter de rug hebben. Helaas zijn er voorbeelden genoeg.

Stichting FC Robinstijn wil voor deze kinderen iets extra’s kunnen betekenen. Voor veel kinderen is voetbal een geweldig ‘medicijn’ om even alles te kunnen vergeten. Het geeft kinderen (en hun familie) weer nieuwe energie en kracht om door een moeilijke periode heen te komen.

Iedereen (ouders, familieleden, vrienden, etc.) kan een wensaanvraag indienen voor een kind. Uiteraard dient het kind wel tot de doelgroep van FC Robinstijn te behoren en dient de aanvraag aan bepaalde criteria te voldoen.

Doelgroep stichting FC Robinstijn:
Kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, die het verdienen om eens een dag in het zonnetje gezet te worden. Denk hierbij aan kinderen:

  • die ernstig ziek zijn of zijn geweest;
  • met een geestelijke of lichamelijke beperking;
  • die door een traumatische ervaring of een andere ingrijpende oorzaak een moeilijke periode doormaken of recent hebben doorgemaakt;
  • die aantoonbaar (al dan niet tijdelijk) in de schaduw staan (of recent hebben gestaan) van een gezinslid, doordat dit gezinslid ernstig ziek is of is geweest of een geestelijke/lichamelijke beperking heeft;

Criteria waaraan een wensaanvraag moet voldoen:
Stichting FC Robinstijn heeft een aantal criteria opgesteld, waaraan een wensaanvraag moet voldoen om in behandeling te worden genomen:

  • het aanmeldformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld zijn; Indien het aanmeldformulier niet volledig of niet geheel naar waarheid is ingevuld, dan resulteert dit automatisch in een afwijzing van de wensaanvraag;
  • de aanmelding moet gedaan zijn door een meerderjarig persoon;
  • de aanvrager dient volledig medewerking te verlenen aan de screening van de wensaanvraag door FC Robinstijn
  • de aanmelding moet goedgekeurd zijn door de betreffende BVO waarop de voetbalwens van toepassing is;
  • het kind heeft een specifieke voetbalwens, die zonder tussenkomst van stichting FC Robinstijn niet mogelijk is voor het kind of gezin;

Indien FC Robinstijn tijdens de screeningsprocedure het noodzakelijk acht om de situatie bij het wensgezin te beoordelen, kan een screeningsgesprek bij het gezin plaatsvinden. Het screeningsgesprek is onder geen beding een voorwaarde dat een wensaanvraag in behandeling wordt genomen of goedgekeurd wordt.

Stichting FC Robinstijn behoudt te allen tijde het recht een wensaanvraag zonder opgaaf van reden te weigeren.

Wilt u een kind aanmelden vul dan HIERONDER een aanmeldingsformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nieuwsbrief

Droompartners FC Robinstijn