Declaratie

Vrijwilligers van FC Robinstijn hebben de mogelijkheid om een onkostenvergoeding aan te vragen. Het betreft hier kosten die (in opdracht van het bestuur) zijn gemaakt ten behoeve van FC Robinstijn m.b.t. reis- en verblijfkosten. Reiskosten worden vergoed met 19 eurocent per kilometer, niet zijnde reiskosten ten behoeve van (team)vergaderingen.

Stap 1:
Maak gebruik van dit excelbestand (klik hier)

Stap 2:
Stuur dit toe aan de opdrachtgever (betreffende bestuurslid)

Stap 3:
Na akkoord stuurt het bestuurslid de declaratie toe aan de penningmeester en worden de onkosten vergoed

 

Nieuwsbrief

Droompartners FC Robinstijn