Algemene gegevens

STICHTING FC ROBINSTIJN

Stichting FC Robinstijn
Willi Martinalistraat 18
5751 PS DEURNE
Nederland

Website: www.fcrobinstijn.nl
E-mail: info@fcrobinstijn.nl
Telefoon: +31 (0)493 318106

Kamer van koophandel: 17255865 (inschrijving per 25 juni 2009)
Rabobank IBAN NUMMER: NL24 RABO 0152 6548 28
RSIN: 820928756

FC Robinstijn is ANBI erkend!

ANBI STATUS

FC Robinstijn is ANBI erkend!

Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.

Is mijn gift aftrekbaar binnen de IB aangifte?

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor jou belangrijk. Je kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.