Als voetbalclub

Kunt u een Vriendenclub van FC Robinstijn worden!

Stichting FC Robinstijn zoekt graag de verbinding met amateurclubs in Nederland. We zetten daarbij graag in op een structurele samenwerking, niet alleen om onze doelgroep te bereiken, maar ook om meer bekendheid te genereren en gezamenlijk wensen, vrijwilligers én fondsen te kunnen werven.

Win-win situatie voor amateurclub en FC Robinstijn

Als amateurclub wordt je een “Vriendenclub van FC Robinstijn” en daarmee trotse ambassadeur van FC Robinstijn in de eigen regio. Hiermee kan de club maatschappelijk hét verschil maken en daarmee een positief signaal afgeven naar haar leden, sponsoren, supporters en de regio.

Door de onderlinge samenwerking gezamenlijk op een passende wijze uit te dragen worden zowel de amateurclub als FC Robinstijn verder op de kaart gezet in de betreffende regio en bereiken daarmee beiden een groter publiek. Ook t.a.v. het werven van fondsen, partners en sponsoren worden de handen ineengeslagen. De eigen leden, vrijwilligers en sponsoren worden hierbij geactiveerd en samen met FC Robinstijn gaan zij het verschil maken voor zowel de eigen vereniging als voor kinderen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Bent u ook enthousiast en wilt u met uw voetbalclub ook maatschappelijk hét verschil gaan maken? Neem dan contact met ons op via info@fcrobinstijn.nl voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

V.V. Sittard Vriendenclub FC Robinstijn!

"Als VRIENDENCLUB VAN FC ROBINSTIJN maak je hét verschil voor kinderen die steuntje in de rug nodig hebben! "